Foxit Reader Windows XP 32/64 bit

Foxit Reader Windows XP

Foxit Reader Windows XP طراحی شده برای خواندن اسناد PDF. با استفاده از این، می توانید نظرات خود را اضافه کنید، موضوع بحث را تشکیل دهید، از مرور متصل برای مرتب کردن بررسی ها استفاده کنید و از نمای سریع استفاده کنید. این برنامه یک ابزار برای تبدیل اسناد خطی را فراهم می کند. با استفاده از این راه حل امکان باز شدن و مشاهده صفحات حتی قبل از دانلود در کامپوننت وجود دارد.

تبدیل XES فرمت ممکن است این ابزار با ثبات در کار مشخص شده است، دارای مرکز پشتیبانی و ادغام با ذخیره سازی ابر است. تو می توانی دانلود رایگان Foxit Reader آخرین نسخه Windows XP.

اطلاعات فنی Foxit Reader

دانلودScreenshot Foxit Reader Windows XPنرم افزار مرتبط
  1. SkypeSkype
  2. Adobe ReaderAdobe Reader
  3. PDF ReaderPDF Reader
  4. WhatsAppWhatsApp
  5. OperaOpera
  6. 7-Zip7-Zip
نظرات