Minilyrics Windows XP 32/64 bit

Minilyrics Windows XP

Minilyrics Windows XP - برنامه ای که متن متن را جستجو می کند و کلمات را به طور مستقیم بر روی تصویر نمایش می دهد. هماهنگ سازی با هر بازیکن به کاربر اجازه می دهد تا به سرعت به اجرای مستقیم ادامه دهد.

در حضور یک جزء که با منوی زمینه ادغام می شود، که به عنوان یک نتیجه کمک می کند تا به سرعت دانلود اشعار. گزینه هایی برای نمایش کلمات وجود دارد: تصحیح شفافیت پس زمینه، انتخاب طرح رنگ، فونت، هم ترازی، نمایش ایستا، دو خط، اجرا و زیرنویس. تو می توانی دانلود رایگان Minilyrics آخرین نسخه Windows XP.

اطلاعات فنی Minilyrics

دانلودScreenshot Minilyrics Windows XPنرم افزار مرتبط
  1. VLC Media PlayerVLC Media Player
  2. WinampWinamp
  3. Windows Media PlayerWindows Media Player
  4. AIMPAIMP
  5. Foobar2000Foobar2000
  6. iTunesiTunes
نظرات