TrueCrypt Windows XP 32/64 bit

TrueCrypt Windows XP

TrueCrypt Windows XP این برنامه برای تولید کانال های رمز شده از انواع مختلف بر روی دیسک های مجازی طراحی شده است، با شروع از یک پرونده کانتینر یا یک پارتیشن رمزگذاری شده، با پایان دادن به USB رمزگذاری شده. این برنامه با استفاده از الگوریتم های اثبات شده و مورد نیاز است.

این برنامه با امضای خاص کار نمی کند. این به شما اجازه می دهد یک دیسک را ایجاد کنید که نمی توانید در هنگام استفاده از این نوع نرم افزار پیدا کنید. این شرایط اجازه می دهد که برنامه نویسی به یکی از بهترین ابزارهای این نوع تبدیل شود. تو می توانی دانلود رایگان TrueCrypt آخرین نسخه Windows XP.

اطلاعات فنی TrueCrypt

دانلودScreenshot TrueCrypt Windows XPنرم افزار مرتبط
  1. Google ChromeGoogle Chrome
  2. Adobe PhotoshopAdobe Photoshop
  3. WhatsAppWhatsApp
  4. Google DesktopGoogle Desktop
  5. KeyloggerKeylogger
  6. QBasicQBasic
نظرات