Nero Cover Designer Windows XP 32/64 bit

Nero Cover Designer Windows XP

Nero Cover Designer Windows XP - نرم افزار قادر به ایجاد و ایجاد طرح های تبلیغاتی، پوشش ها و برچسب های مختلف برای کتابخانه DVD خانگی است. این ویژگی انتخابی زیادی برای ایجاد تصاویر دارد. مجهز به ابزارهای سرمقاله: فریم ها، جداول، برس ها، نشانگرها، پر رنگ. می تواند با تصاویری کار کند، با چاپگر همگام سازی کند. این نرم افزار وزن کم دارد، ارزان است، با یک بار چندین پنجره کار می کند. تو می توانی دانلود رایگان Nero Cover Designer آخرین نسخه Windows XP.

اطلاعات فنی Nero Cover Designer

دانلودScreenshot Nero Cover Designer Windows XPنرم افزار مرتبط
  1. NeroNero
  2. Nero Burning ROMNero Burning ROM
  3. UltraISOUltraISO
  4. DAEMON Tools UltraDAEMON Tools Ultra
  5. Nero MediaHomeNero MediaHome
  6. Win32 Disk ImagerWin32 Disk Imager
نظرات