MyTestStudent Windows XP 32/64 bit

MyTestStudent Windows XP

MyTestStudent Windows XP - یک ابزار جالب طراحی شده برای ایجاد و تصویب آزمون. با استفاده از وظایف خود، کاربران می توانند تست های دریافت شده از اینترنت را دانلود کنند، آنها را منتقل و پرسشنامه های خود را ایجاد کنند. این نرم افزار با یک رابط گرافیکی مناسب مجهز شده که لیست کامل پرسشنامه ها را نمایش می دهد.

ویرایشگر داخلی شما اجازه می دهد تا آزمایش های آماده شده را تغییر دهید و پاسخ های خود را مشاهده کنید. برای هر وظیفه تکمیل شده، می توانید یک ارزیابی کیفیت شخصی را که در لیست کلی آزمون ها نمایش داده می شود تنظیم کنید. تو می توانی دانلود رایگان MyTestStudent آخرین نسخه Windows XP.

اطلاعات فنی MyTestStudent

دانلودScreenshot MyTestStudent Windows XPنرم افزار مرتبط
  1. SkypeSkype
  2. WinampWinamp
  3. SafariSafari
  4. MaxthonMaxthon
  5. MyTestXProMyTestXPro
  6. SteamSteam
نظرات