Microsoft Baseline Security Analyzer Windows XP 32/64 bit

Microsoft Baseline Security Analyzer Windows XP

Microsoft Baseline Security Analyzer Windows XP - برنامه ای که امنیت کامپیوترهای متصل به یک شبکه محلی را تحلیل می کند. این دستگاه را اسکن می کند، حضور تهدیدات، خطاها را شناسایی می کند. اطلاعات در گزارش های خاص ضبط می شود، امکان تنظیم پارامترهای مختلف برای ایجاد گزارش های شخصی وجود دارد.

تست PC را برای تشخیص نقاط ضعف سیستم انجام می دهد. توصیه هایی برای اصلاح خطاها، بهبود امنیت کامپیوتر را ارائه می دهد. این گزینه چندین گزینه برای مشاهده دارد: از طریق رابط کاربری یا از طریق خط فرمان. تو می توانی دانلود رایگان Microsoft Baseline Security Analyzer آخرین نسخه Windows XP.

اطلاعات فنی Microsoft Baseline Security Analyzer

دانلودScreenshot Microsoft Baseline Security Analyzer Windows XPنرم افزار مرتبط
  1. CCleanerCCleaner
  2. Tor BrowserTor Browser
  3. Hotspot ShieldHotspot Shield
  4. Avast Internet SecurityAvast Internet Security
  5. Google EarthGoogle Earth
  6. USB Disk SecurityUSB Disk Security
نظرات