Kerish Doctor Windows XP 32/64 bit

Kerish Doctor Windows XP

Kerish Doctor Windows XP - برنامه ای که فعالیت کامپیوتر را بهینه می کند، رفع خطاهای سیستم و رجیستری، پاک کردن فایل های موقت و آسیب دیده، وضعیت کامپیوتر را تجزیه و تحلیل می کند.

این ابزار حفاظت از تجهیزات از سقوط، ویروس ها، رانندگان به روز رسانی، با یک رویکرد یکپارچه و قابلیت های پیشرفته متفاوت است. برنامه CPU را بارگذاری نمی کند. منطقه کار با یک لیست پانل کنترل و یک زمینه کار، که در آن اطلاعات در مورد وضعیت سیستم ارائه شده است، نشان داده شده است. تو می توانی دانلود رایگان Kerish Doctor آخرین نسخه Windows XP.

اطلاعات فنی Kerish Doctor

دانلودScreenshot Kerish Doctor Windows XPنرم افزار مرتبط
  1. CCleanerCCleaner
  2. Smart DefragSmart Defrag
  3. AVG PC TuneupAVG PC Tuneup
  4. Driver EasyDriver Easy
  5. IObit UnlockerIObit Unlocker
  6. Paragon Partition ManagerParagon Partition Manager
نظرات