Hamster Free ZIP Archiver Windows XP 32/64 bit

Hamster Free ZIP Archiver Windows XP

Hamster Free ZIP Archiver Windows XP - برنامه آرشیو با انواع توابع. این بسته ها، بسته های بایگانی را ارسال می کند، آنها را در سراسر جهان می فرستد. با فرمت های مختلف کار می کند. شما می توانید از تمام ویژگی های پردازنده استفاده کنید، سرعت انتقال و پردازش داده ها را افزایش دهید.

یک گزینه برای کشیدن اشیاء وجود دارد که میزان راحتی استفاده از نرم افزار را افزایش می دهد. فایل حاصل می تواند بر روی هر درایو ذخیره شود یا از طریق ایمیل ارسال شود. تو می توانی دانلود رایگان Hamster Free ZIP Archiver آخرین نسخه Windows XP.

اطلاعات فنی Hamster Free ZIP Archiver

دانلودScreenshot Hamster Free ZIP Archiver Windows XPنرم افزار مرتبط
  1. SkypeSkype
  2. WinRARWinRAR
  3. WinZipWinZip
  4. 7-Zip7-Zip
  5. PeaZipPeaZip
  6. HaoZipHaoZip
نظرات