EasyBCD Windows XP 32/64 bit

EasyBCD Windows XP

EasyBCD Windows XP - برنامه مورد استفاده برای دانلود چند سیستم عامل ویندوز به کامپیوتر شما و تنظیمات بیشتر آنها. این ابزار به کاربران فرصتی برای آزمایش نسخه های جدید سیستم عامل بدون نیاز به حذف یکی از آن ها می دهد.

با تشکر از رابط مختصر و توابع iReboot، شما می توانید بین سیستم عامل در چشمک زدن، آرشیو یا بازگرداندن BCD، بازنویسی MBR و ایجاد ده ها تن از رسانه های قابل بوت خارجی. تعداد سیستم عامل های نصب شده توسط کاربر تنها با اندازه فضای دیسک آن محدود شده است. تو می توانی دانلود رایگان EasyBCD آخرین نسخه Windows XP.

اطلاعات فنی EasyBCD

دانلودScreenshot EasyBCD Windows XPنرم افزار مرتبط
  1. FlashBootFlashBoot
  2. Internet ExplorerInternet Explorer
  3. AutoHotkeyAutoHotkey
  4. BatteryCareBatteryCare
  5. Media Creation ToolMedia Creation Tool
  6. TrillianTrillian
نظرات