Dicter Windows XP 32/64 bit

Dicter Windows XP

Dicter Windows XP - مترجم آنلاین. آن را با 42 زبان تعاملی، تنها توابع مفید برای کاربر و سیستم را سنگین تر نمی کند. در سیستم های مورد نیاز و فشرده سازی متفاوت است.

این ابزار قادر به ترجمه عبارات وارد شده به صورت دستی و متن انتخاب شده در صفحه اینترنتی است. با استفاده از این نرم افزار مناسب است برای کسانی که اغلب سایت های خارجی را بازدید می کنند. امکان تعریف کلید های میانبر وجود دارد، این به شما اجازه می دهد با فشار دادن یک دکمه ترجمه کنید. Dicter قابل اعتماد است، آسان برای استفاده. تو می توانی دانلود رایگان Dicter آخرین نسخه Windows XP.

اطلاعات فنی Dicter

دانلودScreenshot Dicter Windows XPنرم افزار مرتبط
  1. Mozilla FirefoxMozilla Firefox
  2. Device DoctorDevice Doctor
  3. OperaOpera
  4. SafariSafari
  5. JavaJava
  6. Windows DoctorWindows Doctor
نظرات