CleanMem Windows XP 32/64 bit

CleanMem Windows XP

CleanMem Windows XP - یک برنامه جمع و جور ایجاد شده برای انجام سریع بهینه سازی کامپیوتر به علت تمیز کردن RAM. این برنامه به شما اجازه می دهد از فضای ذخیره شده در حافظه استفاده کنید که در شرایط کار نیست. با استفاده از برنامه زمانبندی کار، کاربران میتوانند برنامه را در پسزمینه اجرا کنند و پس از گذشت زمان فعالسازی خودکار را فعال کنند.

رابط ابزار وضعیت وضعیت فعلی RAM را نشان می دهد، و اطلاعات مختصر در مورد سیستم و "پر کردن" کامپیوتر. تمام اطلاعات مربوط به وظایف انجام شده در فایل Log ضبط شده است. تو می توانی دانلود رایگان CleanMem آخرین نسخه Windows XP.

اطلاعات فنی CleanMem

دانلودScreenshot CleanMem Windows XPنرم افزار مرتبط
  1. Adobe ReaderAdobe Reader
  2. Mz RAM BoosterMz RAM Booster
  3. RamCleanerRamCleaner
  4. Mem ReductMem Reduct
  5. Memory CleanerMemory Cleaner
  6. Wise Memory OptimizerWise Memory Optimizer
نظرات