Clean Master Windows XP 32/64 bit

Clean Master Windows XP

Clean Master Windows XP - یک برنامه کوچک ایجاد شده برای مدیریت فایل ها و پاک کردن داده های منسوخ شده. با این کار، می توانید به سرعت از شر اخراج سیستم انباشته شده، حذف برنامه های غیر ضروری و اسکن حافظه پنهان سیستم.

ساخته شده در مدیریت وظیفه اجازه می دهد تا شما را به پیگیری تمام فرآیندهای در حال اجرا و غیر فعال کردن آنها را در صورت نیاز. یک عملکرد خاص از تمیز کردن پیچیده، یک بار چندین ابزار را برای بهینه سازی سیستم راه اندازی می کند، بنابراین عملکرد آن را افزایش می دهد و اطلاعات غیرقابل انطباق را حذف می کند. تو می توانی دانلود رایگان Clean Master آخرین نسخه Windows XP.

دانلود

اطلاعات فنی Clean Master

Screenshot Clean Master Windows XPنرم افزار مرتبط
  1. SkypeSkype
  2. CCleanerCCleaner
  3. Glary UtilitiesGlary Utilities
  4. IObit UninstallerIObit Uninstaller
  5. BleachBitBleachBit
  6. EraserEraser
نظرات