Atomic Alarm Clock Windows XP 32/64 bit

Atomic Alarm Clock Windows XP

Atomic Alarm Clock Windows XP تمرکز بر گسترش توانایی های ساعتهای استاندارد WinOS. با استفاده از آن، یک ویجت گرافیکی با نمایش تاریخ، زمان، تقویم و اصلاح شده برای مناطق مختلف زمانی در سراسر جهان دریافت خواهید کرد. در حضور سازمانی ساخته شده است.

این برنامه مجموعه ای از انواع پوست را ارائه می دهد (در مجموع بیش از 100 گزینه طراحی رابط وجود دارد). امکان استفاده از گزینه هشدار با دانلود هر نوع فایل mp3 و wma وجود دارد. هماهنگ سازی با شبکه جهانی اجازه می دهد ساعت به طور خودکار به زمان در مناطق تنظیم شود. تو می توانی دانلود رایگان Atomic Alarm Clock آخرین نسخه Windows XP.

اطلاعات فنی Atomic Alarm Clock

دانلودScreenshot Atomic Alarm Clock Windows XPنرم افزار مرتبط
  1. SkypeSkype
  2. Free Alarm ClockFree Alarm Clock
  3. Microsoft Visual StudioMicrosoft Visual Studio
  4. OneDriveOneDrive
  5. RainmeterRainmeter
  6. ViStartViStart
نظرات